HAGI FILM to jedna z najstarszych firm w branży – powstała w listopadzie 1991 roku. Zajmujemy się dystrybucją filmów w kinach, na płytach DVD/BD, w serwisach VOD i w różnych stacjach TV.

Nieustannie poszerzamy naszą ofertę filmów, ale robimy to bardzo wybiórczo, tak by pojawiały się w niej tylko produkcje, które znajdą uznanie wśród polskiej publiczności, są wysoko oceniane na międzynarodowych festiwalach lub reprezentują bardzo wysoki poziom artystyczny.

Dane rejestrowe:

Nazwa spółki: HAGI FILM Sp. z o.o.

Siedziba spółki: ul. Buforowa 4a, 52-131 Wrocław

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Nr KRS: 0000123854
NIP: 899-02-03-076

Kapitał zakładowy: 262.500 PLN